Krzysztof Mularski

Nabór artykułów i komunikatów

NABÓR ARTYKUŁÓW I KOMUNIKATÓW Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór artykułów i komunikatów do numeru 1 czasopisma. Termin upływa wraz z dniem 30 kwietnia 2021 r. Przyjmujemy, iż artykuł naukowy to opracowanie o objętości nie przekraczającej od 10 do 20 stron niesformatowanego tekstu, a komunikat to opracowanie syntetyczne, dotyczące konkretnego zagadnienia, wahające się od 2 do 4 stron. Przesyłane artykuły i komunikaty muszą ponadto spełniać wymogi edytorskie dostępne pod tym adresem. Prace mogą …

Nabór artykułów i komunikatów Read More »

Profil tematyczny

PROFIL TEMATYCZNY Na łamach periodyku publikowane będą artykułu i komunikaty z dziedziny nauk społecznych, przede wszystkim z następujących dyscyplin: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, a także nauki ekonomiczne. Periodyk ma za cel zgłębienie problemów wynikających z działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jako priorytetowe, choć nie wyłączne, przyjmuje się zagadnienia mające związek z: delimitacją przestrzeni kosmicznej; historią odkryć kosmicznych; stosunkami międzynarodowymi w przestrzeni …

Profil tematyczny Read More »

Powołanie periodyku

POWOŁANIE PERIODYKU Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Instytut Metropolitalny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, a także Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny zdecydowały się zawiązać konsorcjum naukowe w celu wspólnego prowadzenia periodyku pt.: „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”. Niniejszy periodyk będzie miał charakter naukowy, elektroniczny i otwarty. Publikowane w nim będą …

Powołanie periodyku Read More »