Lista Recenzentów

 • prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
 • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW
 • dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
 • dr hab. Mariusz Szyrski
 • dr Magdalena Adamowicz
 • dr Damian M. Bielicki
 • dr Paweł Chyc
 • dr Magdalena Konopacka
 • dr Magdalena Łągiewska
 • dr Katarzyna Szlachetko
 • dr Piotr Szudejko
 • dr Małgorzata Węgrzak
 • mgr Mariusz T. Kłoda