Ad Astra

PROGRAM BADAŃ NAD ASTROPOLITYKĄ
I PRAWEM KOSMICZNYM

Od Redakcji

Wydawcy

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Uczestników Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”, w tym Instytutu Metropolitalnego (formalnego Wydawcy czasopisma), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, z satysfakcją – ale i poczuciem tremy – przedstawiam Państwu zawartość periodyku pt.: „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”. „Ad Astra” to nowe czasopismo, stąd pozwolę sobie je po krótce przedstawić.

Decyzją Konsorcjum Naukowego „Ad Astra” to czasopismo naukowe (osadzone w różnych dziedzinach nauki, opierające się na koncepcji konsiliencji), otwarte i powszechnie dostępne (dla wszystkich zainteresowanych), wydawane elektronicznie w systemie kwartalnym. Każdy numer publikowany jest na dedykowanej stronie internetowej, a poza tym wysyłany newsletterem. Mam nadzieję, że tak ukształtowany profil tematyczny czasopisma wypełni pewną lukę na rynku wydawniczym, a dodatkowo uzupełni istniejące, głównie techniczne wydawnictwa kosmiczne o nowe treści.

W strukturze czasopisma znajduje się kilka działów. Są nimi kolejno: Wywiady, Artykuły, Komunikaty, a także inne, pojawiające się w zależności od napływających materiałów i tekstów. Ważne treści można prezentować na wiele sposobów. Poza tradycyjną formą artykułu (Redakcja przyjmuje, że artykuł mieści się na 10-20 stronach niesformatowanego tekstu) czy zanikającą już niestety formą komunikatu (Redakcja zakłada odpowiednio limit na poziomie 2-4 stron), w dyskursie naukowym pojawiają się również inne, a pośród nich wywiad, policy papers, raport czy sprawozdanie.

Mam nadzieję, że efekty prac Konsorcjum Naukowego „Ad Astra”, a także powołanej Rady Naukowej i Redakcji, okażą się dla Państwa interesujące i inspirujące, co wpłynie na stałe zainteresowanie (a może i współpracą) z periodykiem. Serdecznie zapraszam do lektury! Czekam jednocześnie na wszelakie uwagi i sugestie!

Z pozdrowieniami
dr Jakub H. Szlachetko
Redaktor Naczelny 
jakubszlachetko@gmail.com

Konsorcjum Naukowe
Ad Astra

Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego