Artykuły

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Czym jest życie? Czyli jeśli spotkamy nieznaną formę istnienia w kosmosie, to kiedy nazwiemy ją żywą istotą, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 3, DOI: 10.53261/adastra20220303

Małgorzata Polkowska, European Space policy regarding Space security and safety and role of SSA programme, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2022, nr 3, DOI: 10.53261/adastra20220302

Adam Labuhn, Prawo w erze sztucznej inteligencji, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210204

Jakub Kwiatkowski, Przyszłość handlu międzyplanetarnego. Przyczynek historiozoficzny, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210203

Kamil Muzyka, Paragraphs for Space Shoggoths, Bush robots, and Dyson Trees – the legal complexity of manufacturing space objects using natural and artificial space resources, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 2, DOI: 10.53261/adastra20210202

Frans von der Dunk, Satellite communications law: The nexus of space and telecom law, Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, 2021, nr 1, DOI: 10.53261/adastra20210102